Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim

Kontakt i mapa

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =


Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Franciszka Żwirki 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

Telefon: (44) 647-51-72
Faks: (44) 647-09-98
E-mail:   dompomocy@dompomocy.piotrkow.pl
E-mail:   sekretariat@dompomocypiotrkow.pl
Skrytka ePUAP:   /dps_zus/skrytka
Strona WWW:   www.dompomocy.piotrkow.pl
Strona BIP:   www.bip.dompomocypiotrkow.pl

 
 
W celu wysłania pisma w ramach usługi centralnej należy kliknąć na link http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego >>> Załatw sprawę >>> w polu Ustaw/zmień adresata wpisać część lub całą nazwę adresata >>> poniżej pojawi się odnaleziony adresat - klikamy na niego myszką. W polu wyszukiwania wpisujemy zawsze faktyczną nazwę adresata tj. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb.

E-maile bezpośrednie:
Główny księgowy:   glownyksiegowy@dompomocypiotrkow.pl
Dział ekonomiczno-administracyjny:   ksiegowosc@dompomocypiotrkow.pl
Dział terapeutyczno-opiekuńczy:   dzialsocjalny@dompomocypiotrkow.pl
Specjalista ds. medycznych:   medyczny@dompomocypiotrkow.pl
Sekcja gospodarcza:   sekcjagospodarcza@dompomocypiotrkow.pl
Informatyk:   informatyk@dompomocypiotrkow.pl

Telefony wewnętrzne:
101 – Dział Ekonomiczno-Administracyjny
103 – Sekretariat
108 – Kadry
109 – Główny Księgowy
110 – Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy
111 – Sekcja Gospodarcza, Informatyk
112 – Pielęgniarki I Piętro
113 – Pielęgniarki II Piętro
114 – Kuchnia
117 – Pralnia
128 – Terapia Zajęciowa