Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrektor

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =

Dyrektor mgr Violetta Bielawska
Telefon  (44) 647-51-72
Faks  (44) 647-09-98
E-mail  sekretariat@dompomocypiotrkow.pl

Do obowiązków Dyrektora należy zapewnienie kompleksowej realizacji zadań Domu, a w szczególności:
1) reprezentowanie Domu na zewnątrz,
2) kierowanie biezącą działalnością Domu, w tym zarządzanie jego mieniem,
3) wykonywanie praw i obowiązków pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników,
4) zawieranie umów cywilno - prawnych z podmiotami współpracującymi z Domem,
5) załatwianie skarg i wniosków,
6) merytoryczny nadzór nad realizowanymi zadaniami.

Dyrektor Domu nadzoruje bezpośrednio pracę:
1) Kierowników Działow i Sekcji,
2) Samodzielnego Stanowiska ds. kadr,
3) Radcy Prawnego,
4) Stanowiska ds. kontroli zarządczej,
5) Specjalisty ds. medycznych,
6) Informatyka.